Spring til indhold

Fra dagtilbud til skole

At begynde i skole er et nyt og spændende kapitel i et barns liv. Det kan samtidig være en stor forandring for både barn og forældre, når der skal siges farvel til det kendte liv i børnehuset. Her kan du læse lidt mere om, hvordan dit barns dagtilbudsområde og skole arbejder for at sikre dit barn den bedste skolestart.
Dekorativt billede

En rød tråd i skiftet fra dagtilbud til skole

Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler er opdelt i fire geografiske områder. Indenfor hvert af områderne er dagtilbuddet og skolen gensidigt forpligtet til at arbejde med sammenhængende læringsforløb for alle børn og på den måde at skabe en ’rød tråd’ i det enkelte barns liv og læring. Det bliver især tydeligt i det sidste år i dagtilbuddet, hvor der arbejdes mere og mere målrettet hen imod skolestart.

Ved at skabe et sammenhængende læringsforløb understøttes det enkelte barns mulighed for at lykkes og trives i skiftet fra dagtilbud til skole.

Det sammenhængende læringsforløb tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan i dagtilbud og skolernes læseplaner og trinmål.

Afdeling Gislinge og Svinninge har samarbejde med børnehaverne, hvor der er før-skole grupper. Før-skole grupperne rykker i lokaler på skolen ca. 3 uger før skolen slutter til sommerferien og grupperne er i skolens lokaler og omgivelser, så børnene bliver trygge ved rammerne og kender de voksne.

Der er pædagoger med fra børnehaven, som følger grupperne og derudover er der en pædagog fra skolen, som er med i grupperne i 15-20 timer om ugen. Denne pædagog følger børnene, når de starter i børnehaveklasse.

I Udby og Tuse er børnehaverne på mange besøg i skolen og laver forskellige aktiviteter sammen. Skolen er også på besøg i børnehaven. Det betyder, at børnene kender både børn og voksne på skolen og samtidig er tryg ved rammerne på skolen, som de kender gennem mange besøg.

Børnene møder den pædagog, som skal have børnehaveklassen, og der er tæt samarbejde mellem børnehave og skole.

Alle disse tiltag er for at skabe en tryg og god skolestart fra dagtilbud til skole.

 Feedback

Sidst opdateret

16.05.2017

Ansvarlig redaktør

Tina Teglers